Jak działają jonizatory wody? Krótka odpowiedź brzmi, że wykorzystują proces elektryczny do rozdzielania cząsteczek wody na ich części składowe – wodór i tlen. Ale jest w tym coś więcej.

Jonizatory do wody wykorzystują elektrolizę do rozbijania cząsteczek wody na wodór i tlen

Wodór jest bardzo reaktywnym gazem, więc łatwo łączy się z innymi pierwiastkami, tworząc związki. Dlatego po dodaniu kwasu do wody powstała mieszanina jest pełna jonów wodorowych.

I odwrotnie, tlen jest znacznie mniej reaktywny. Kiedy więc dodasz do wody substancje alkaliczne, uzyskana mieszanina zawiera bardzo niewiele atomów tlenu unoszących się swobodnie.

Wróćmy teraz do jonizatorów wody. Wykorzystują proces zwany elektrolizą do rozbijania cząsteczek wody na wodór i tlen. Ale nie używają byle jakiej starej energii elektrycznej – używają prądu stałego (DC).

Prąd stały różni się od prądu zmiennego (AC), który wychodzi z gniazdek elektrycznych w domu. Prąd stały płynie tylko w jednym kierunku, podczas gdy prąd przemienny zmienia się między ładunkami dodatnimi i ujemnymi.

Prąd stały jest tym, czego potrzebujesz do rozszczepiania cząsteczek wody, ponieważ zapewnia stały przepływ elektronów, które mogą zrywać wiązania między atomami wodoru i tlenu.

Jonizatory do wody mają dwie komory – jedną na anodę i jedną na katodę. Anoda to miejsce, w którym wytwarzane są jony ujemne, podczas gdy jony dodatnie są wytwarzane na katodzie.

Gdy woda przepływa przez komorę anodową, jony ujemne (wodór) są przyciągane do elektrody dodatniej (katody). W ten sposób powstaje wodór, który jest następnie przepuszczany przez wodę.

Jednocześnie woda przepływająca przez komorę katodową wychwytuje jony dodatnie (tlen) i przenosi je w kierunku elektrody ujemnej (anody). W ten sposób powstaje gazowy tlen, który jest również przepuszczany przez wodę.

W rezultacie otrzymujesz dwa strumienie wody – jeden bogaty w jony wodorowe, a drugi bogaty w jony tlenu. Te dwa strumienie są następnie mieszane razem w celu wytworzenia alkalicznej wody zjonizowanej.

A więc masz to – tak działają jonizatory wody!

Related Posts